INBINHDUONG.COM

In Bao Thư

Số lượng (cái) Bao thư nhỏ Bao thư trung Bao thư lớn Thời gian
12 x 22 cm 16 x 23 cm 25 x 35 cm
100 2,300 2,550 6,500 1 ngày
200 2,100 2,350 5,000 1 ngày
300 1,900 2,150 4,350 2 ngày
400 1,700 1,950 4,000 2 ngày
500 1,600 1,800 3,700 3 ngày
1000 1,350 1,650 1,900 3-5 ngày
2000 1,150 1,350 1,700 3-5 ngày
5000 650 1,100 1,200 5-7 ngày
10000 550 850 1,050 5-7 ngày

Quy cách sản phẩm:
– Chất liệu: Giấy For 100gsm, 120gsm
– Kích thước: A4 (21 x 27cm)
– In 4 màu 1 mặt, cắt thành phẩm.
– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT