INBINHDUONG.COM

In Catalogue

Số trang Số lượng (cuốn)
1 10 20 50 100 200
12 180,000 66,000 60,000 38,000 30,000 21,000
16 224,000 80,000 72,000 49,000 38,000 27,000
20 260,000 96,000 84,000 59,000 45,000 33,500
24 288,000 115,000 92,500 70,000 56,000 39,750
28 322,000 126,000 105,000 81,000 66,500 46,000
32 352,000 144,000 115,000 92,000 73,800 52,000
36 380,000 160,000 126,000 105,000 81,000 56,500
40 400,000 170,000 136,000 116,000 89,500 62,500
44 420,000 180,000 147,500 124,000 96,000 69,000
48 450,000 200,000 155,000 130,000 105,000 71,000
52 480,000 210,000 161,500 138,000 110,000 74,500
56 510,000 220,000 167,500 142,000 120,000 79,000
60 540,000 225,000 175,000 146,000 130,000 86,000
64 570,000 230,000 173,000 156,000 135,000 91,250
68 640,000 240,000 192,500 164,000 140,000 94,500
Thời gian 1 ngay          

Quy cách sản phẩm:
– Kích thước: Khổ A4 đứng
– Chất liệu: Bìa – Giấy C300 gsm; Ruột- Giấy C150 gsm
– In offset 4 màu. Cán màng mờ 1 mặt bìa
– Gia công ghim lồng, keo gáy, gáy xoắn, bìa cứng, cắt xén thành phẩm…
– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT và giá Thiết kế file