INBINHDUONG.COM

In Túi Giấy

TÚI GIẤY SỐ LƯỢNG (cái) ĐƠN GIÁ/ 1 CÁI
 
20 x 15 x 8 cm 21 x 31 x 10 cm 27 x 37 x 10 cm
  300 10,000 13,000 17,000
– Giấy C250 gsm, In offset 4 màu 500 7,500 9,000 13,000
– Cán màng, đục lỗ xỏ quai, bế dán 1000 4,800 6,800 7,900
– Giá chưa bao gồm 10% VAT 2000 4,000 5,900 7,000