INBINHDUONG.COM

In Thiệp Mời – Thiệp Tết

Số lượng (cái)
Thiệp đơn Thiệp đôi
10 x 21 cm 13 x 17 cm 15 x 15 cm 20 x 21 cm 17 x 26 cm 15 x 30 cm
50 200,000 200,000 200,000 400,000 300,000 300,000
100 250,000 250,000 250,000 650,000 550,000 550,000
150 300,000 300,000 300,000 900,000 800,000 800,000
200 400,000 400,000 400,000 1,100,000 950,000 950,000
250 500,000 500,000 500,000 1,250,000 1,100,000 1,100,000
300 600,000 600,000 600,000 1,400,000 1,200,000 1,200,000

Quy cách sản phẩm:
– Chất liệu: Giấy C300 gsm
– In 4 màu 2 mặt, cắt, cấn (tạo nếp), bế thành phẩm
– Cán màng bóng hoặc mờ
– Giá trên chưa bao gồm bao thư và 10% VAT