INBINHDUONG.COM

In Vé Giữ Xe

Số lượng (cuốn) Loại 2 phần Loại 3 phần
(5.8X15.8CM) (5.8X14.8CM) (5.8X15.8CM) (5.3X20CM) (5.8X20CM)
300 3,800 3,700 4,000 4,300 4,600
500 3,400 3,300 3,700 4,000 4,300
1,000 2,900 2,800 3,200 3,200 3,400
2,000 2,600 2,500 2,800 2,800 2,900
Đóng số nhảy Thêm 500đ/cuốn Thêm 700đ/cuốn
In barcode đổi Thêm 1.000đ/cuốn

Quy cách sản phẩm:
– Chất liệu: Giấy Ford 60gsm, For 70 gsm
– In 1 mặt 1 màu, cắt , cấn răng cưa, đóng cuốn.
– Số lượng 100 tờ/cuốn
– Giá chưa bao gồm 10% VAT